Genel Kurul 2020

Değerli Türkiye OKSUD Ailesi
 
Dernek Olağan  Genel Kurulumuz 25  Ocak 2020 Cumartesi Günü Saat 09:00’da, Türkiye OKSUD  derneğinde toplanacaktır. (Workinton- Next Level/Ankara). 25 Ocak günü  salt çoğunluk sağlanmazsa,  8 Şubat  Cumartesi Günü Saat 09:00'da   gerçekleştirilecek ve   çoğunluk aranmayacaktır.
 
Genel Kurul gündemi aşağıda yer almaktadır. Tüm üyelerimizin aktif katılımı değerlidir.
 
Saygılarımla
 
Prof.Dr. Gonca Sennaroğlu
Türkiye OKSUD Başkanı 
 
Genel Kurul Gündemi 
1- Açılış ve yoklama,
2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
3 – Saygı duruşu,
4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
6 – Tüzük değişikliği önerilerinin tartışılması,
7-  Çalışma gruplarının oluşturulması
8- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9- Dilekler ve temenniler,
10-   Kapanış.